Hakkımızda

Evde Sağlık Hizmeti alan hastaların hizmet eğitim tıbbı cihaz gıda yardımı ve gönüllü bakıcılık gibi belirli ihtiyaçları doğrultusunda kurulan EVSAD sağlık hizmetlerinin sosyal ayağını oluşturmaktadır. Hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın sorunları ile ilgilenirken hastalarda kullanılmak üzere gerekli cihaz demirbaş ve eğitim materyallerinin sağlanmasına destek olur ayrıca evde sağlık hizmeti veren üyelerin de sosyal psikolojik sorunları ile ilgilenir onların sosyo ekonomik haklarının geliştirilmesi için çalışır.

Hizmetlerimiz

 1. Ülkemizde sunulan evde sağlık hizmetlerinin tanıtılması ve benimsenmesi çalışmalarını yürütmek,
 2. Evde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, yurt içinde veya yurt dışında yapılan çalışmaları izlemek,
 3. Evde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi maksadıyla yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurumlarımıza önerilerde bulunmak,
 4. Evde sağlık hizmeti sunan kişi ve birimler arasında koordinasyon sağlamak ve iş birliğine teşvik etmek,
 5. Evde sağlık hizmetinde kamu, özel diğer kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimler, meslek odaları ve derneklerle işbirliği çalışmalarını yönetmek,
 6. Evde sağlık hizmetleri kişi ve kurumlar ile evde sağlık hizmeti alan hastaların eğitim çalışmalarını desteklemek, eğitim materyallerini hazırlamak, dağıtmak, gerekirse bu amaçla kurslar açmak, açtırmak, sertifikasyon programları düzenlemek,
 7. Evde sağlık hizmeti alan hastaların ve hasta yakınlarının sorunları ile ilgilenmek, bu sorunların çözümünde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmak,
 8. Evde sağlık hizmeti alan hastalarda kullanılmak üzere gerekli cihaz, demirbaş ve eğitim materyallerinin sağlanmasına destek olmak,
 9. Evde sağlık hizmeti verenlerin ve üyelerinin sosyal, psikolojik sorunları ile ilgilenmek, sosyal ekonomik haklarının geliştirilmesi için çalışmak


Tanıtımı

Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği 20.05.1960 tarihinde Aydın da kuruldu. 13.01.1969 tarih 6/11252 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernekler arasında yer almıştır. Derneğimiz 2010 yılında Genel Kurul da Evde Sağlık Hizmetler Derneği olarak isim değiştirerek faaliyetlerine devam etmiştir. 2010 yılından günümüze kadar 27 ilde resmi temsilci atamış olup halen temsilci sayımız 35 dir. Derneğimize kayıtlı 140 üyemiz bulunmaktadır.

Amacı

Evde Sağlık Hizmeti alan hastaların hizmet eğitim tıbbı cihaz gıda yardımı ve gönüllü bakıcılık gibi belirli ihtiyaçları doğrultusunda kurulan EVSAD sağlık hizmetlerinin sosyal ayağını oluşturmaktadır. Hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın sorunları ile ilgilenirken hastalarda kullanılmak üzere gerekli cihaz demirbaş ve eğitim materyallerinin sağlanmasına destek olur ayrıca evde sağlık hizmeti veren üyelerin de sosyal psikolojik sorunları ile ilgilenir onların sos yo ekonomik haklarının geliştirilmesi için çalışır.


Derneğimiz 2013 yılında olağanüstü genel kurulunda alınan kararla merkezini Ankara’ya taşıyarak Evde Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD)olarak faaliyetine devam etmektedir. EVSAD 2011 yılında ilk defa 1.Uluslararası Evde Sağlık Kongresini 1500 katılımcı ile gerçekleştirerek 2010 yılında Sağlık Bakanlığımızın uygulamaya başladığı Evde Sağlık Hizmetlerinin tanıtılması, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu nu sağlamayı hedeflemiştir. Devletimizin uyguladığı Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlere vatandaşlarımızın kolay ulaşımı, anlaşılması ve uygulaması alanında ortaya çıkan ve çıkabilecek soru ve sorunları çözmeye yönelik sivil inisiyatifi temsil etmeyi ve ilgili kurum ve kuruluşlara öneri, teklif ve görüş bildirmeyi hedeflemiştir

Faaliyetleri
 • 2011 de Antalya da 1.Uluslararası Evde Sağlık Hizmetleri Kongresi
 • 2012 yılında Antalya da 2. Uluslar Arası Evde Sağlık Hizmetleri Kongresi 1000 kişilik sağlık çalışanı iştirak etmiştir
 • 2013 yılında Antalya da 3.uluslararası Evde Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Kongresi düzenleyerek ülkemizde uygulanan ve sağlık, sosyal hizmetlerin kurumlar arası eş güdüm koordinasyonu hedefleyen kongrelerimizde Sağlık Bakanlığı, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Belediyeler Birliği,
 • Çok sayıda sivil toplum örgütü ve 1000 ne yakın katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.uluslararası düzeyde katılım sağlanmıştır(www.evsad.org.tr)
 • 2015 yılı Aralık aylarında 4.uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresini gerçekleştirdik
 • 2011 yılında il defa Aydın da evde sağlık alanında sempozyum düzenleyerek, Sağlık Bakanlığı, ve Valiliklerin uyguladığı sosyal yardımları ve çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlamayı hedeflemiştir.


 • Tarih - Faaliyet
 • 2011 8-9 Nisan - 1. Evde Sağlık Hizmetleri Kongresi
 • 2011 10 Aralık - Kayseri Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu
 • 2011 10 Ocak - Aydın Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu
 • 2012 1 Mart - İstanbul Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu
 • 2012 14 Mayıs - Gaziantep Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu
 • 2012 14-18 Mart - 2 Uluslararası Evde Sağlık Hizmetleri Kongresi
 • 2012 23 Nisan - Hatay Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu
 • 2013 8 Ocak - Gümüşhane Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu
 • 2013 15 Ocak - Kocaeli Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu
 • 2013 29 Ocak - Ankara Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu
 • 2013 21 Mart - Ankara Şifa Veren Ele Vefa
 • 2013 17 Mayıs - Tosya Evde Sağlık Hizmetleri Paneli
 • 2013 22 Mayıs - Trabzon Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu
 • 2013 29 Mayıs - Antalya Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu
 • 2013 9-14 Eylül - Ankara 1 Sertifikasyon Program
 • 2013 18-22 Aralık - 3. Uluslararası Evde Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Kongresi
 • 2014 17 Şubat - Nevşehir Toksikoloji Günleri
 • 2014 05 Nisan - Ankara Fidan Dikme Etkinliği
 • 2014 08 Mayıs - Şırnak Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu
 • 2014 18 Haziran - Bartın Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu
 • 2014 27 Haziran - 2.Gümüşhane Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu
 • 2014 18 Ekim - Evde Sağlıkta Beslenmenin Önemi Sempozyumu
 • 2014 22 Ekim - Osmaniye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu
 • 2014 01 Kasım - Derin Bir Nefes Hasta Yakınları Ve Sağlık Çalışanları İçin
 • 2014 08 Kasım - Yalova Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu
 • 2014 22 Kasım - Konya Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu
 • 2014 24 Aralık - Evde Sağlık ta Hasta Ve Çalışan Hakları Ve Güvenliği Sempozyumu
 • 2015 27 Ocak - Palyatif Bakım Sempozyumu
 • 2015 26/27 şubat - Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Sempozyumu
 • 2015 08/10 Nisan - Kardiyo Pulmoner sempozyumu ve kursu /Ankara
 • 2015 30 Nisan - 1.Zonguldak evde sağlık ve sosyal hizmetler sempozyumu
 • 2015 1 Haziran - Malatya evde sağlık ve sosyal hizmetler sempozyumu
 • 2015 11 Haziran - Eskişehir evde sağlık ve sosyal hizmetler sempozyumu
 • 2015 05 Ağustos - Diyarbakır evde sağlık ve sosyal hizmetler sempozyumu
 • 2015 06 Ağustos - Elazığ evde sağlık ve sosyal hizmetler sempozyumu
 • 2015 08 Eylül - Erzurum evde sağlık ve sosyal hizmetler sempozyumu
 • 2015 21/23 Ekim - Bütünleşik sağlık hizmetleri Kongresi
 • 2015 03/05 Aralık - 4.Uluslararası Evde Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Kongresi


EVSAD ulusal ve uluslararası toplumsal olaylara insanımızın yanında olmuştur Van depremi sonunda EVSAD gönüllü ekipleri ile deprem mahallinde sağlık hizmeti vererek Uluslararası Göç Örgütü ile depremzedelere psikolojik destek ve rehabilitasyon hizmetlerini gerçekleştirmiştir

2013 yılında komşu ülkemiz Suriye’de savaşın akabinde göç dalgalarına sağlık sorunları ve sosyal sorunlarına eğilerek hayırseverler ile mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 1000 bot 1000 battaniye yardımını EVSAD Gaziantep temsilcimiz sağlık bakanlığı halk sağlığı il müdürlüğümüz ve Kilis genel sekreterliğimiz vasıtası ile mültecilere yardım yapmıştır. EVSAD Derneği gıda bankacılığını doğrudan yapmayarak hayırseverlerin kendilerinin dağıtım yapmasını uygun bularak Nizip-Kilis-Gaziantep de kuru gıda dağıtımına aracılık yapmıştır. Derneğimiz sosyal yardımlaşma derneği olmamasına rağmen ihtiyaç sahiplerini belirleyerek akülü araç, tekerlekli sandalye, özellikli yatak temini yoluna giderek Temsilciliklerimiz vasıtası ile çok sayıda ihtiyaç sahibinin ihtiyaçları giderilmeye çalışmıştır.

EVSAD derneğimizin bir amacı evde sağlık alanında insan gücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik eğitim faaliyetlerine önem vererek kalkınma ajansları projeleri ile insan gücü yetiştirmeye özen göstermiş olup Bartın da Yaşlı Bakım Kursuna ortak katılımcı olarak yer almıştır. Eğitim alanında 2012 yılında Sağlık Bakanlığına sertifikalı eğitim vermek için başvurmuş olup sertifika eğitimlerinin mahkeme kararı ile durdurulması ile kesintiye uğramış olan sertifikalı eğitimin 2013 yılında yeniden başvurarak 2015 yılında gerçekleştirmeyi hedeflemektedir 2014 yılı için kayseri başta olmak üzere diğer illerde sivil toplum kurulusu olarak çeşitli projelere ortak olmuş olup 2015 yılında sonuçlanmasını beklemektedir.

Sertifikalı eğitimin önemini bilen derneğimiz pilot uygulama olarak Ankara’da Yıldırım Beyazıt üniversitesi ile protokol imzalayarak 30 kursiyere(Hemşire-Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri)belge vermiştir. Söz konusu kursiyerlere 2. Eğitimlerini sertifikalı eğitimin onaylanmasından sonra devam ederek evde sağlık alanında yetişmiş insan gücünü artırılmasına katkı vermeyi hedeflemiştir.

Türkiye nüfusunun hızla yaşlandığının TUİK verilerine göre 2050 lı yıllarda daha yaşlı nüfusa sahip olacağımız gerçeğini bilerek Evde Sağlık Ve Yaşlı Bakım Teknikerliği Alanında Öğretim Ve Eğitim Veren Yüksek Öğretim Kurumları ile iş birliği yaparak başta Kastamonu Üniversitesi olmak üzere paneller düzenleyerek öğrencilerin mesleği sevmesi ve ileriye dönük hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı vermiştir.

2014 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaslı Ve Engelli Genel Müdürlü ve bağlı diğer genel müdürlüklerle iş birliği yaparak evde sağlık ve sosyal hizmetler alanında çok sayıda çalıştaylara katılıp katkı vermeyi hedeflemiştir.