Hakkımızda

EVSAD

Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği Evde Sağlık Hizmeti alan hastaların hizmet eğitim tıbbı cihaz gıda yardımı ve gönüllü bakıcılık gibi belirli ihtiyaçları doğrultusunda kurulan EVSAD sağlık hizmetlerinin sosyal ayağını oluşturmaktadır. Hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın sorunları ile ilgilenirken hastalarda kullanılmak üzere gerekli cihaz demirbaş ve eğitim materyallerinin sağlanmasına destek olur ayrıca evde sağlık hizmeti veren üyelerin de sosyal psikolojik sorunları ile ilgilenir onların sosyo ekonomik haklarının geliştirilmesi için çalışır.

Hizmetlerimiz


 1. Ülkemizde sunulan evde sağlık hizmetlerinin tanıtılması ve benimsenmesi çalışmalarını yürütmek,
 2. Evde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, yurt içinde veya yurt dışında yapılan çalışmaları izlemek,
 3. Evde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi maksadıyla yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurumlarımıza önerilerde bulunmak,
 4. Evde sağlık hizmeti sunan kişi ve birimler arasında koordinasyon sağlamak ve iş birliğine teşvik etmek,
 5. Evde sağlık hizmetinde kamu, özel diğer kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimler, meslek odaları ve derneklerle işbirliği çalışmalarını yönetmek,
 6. Evde sağlık hizmetleri kişi ve kurumlar ile evde sağlık hizmeti alan hastaların eğitim çalışmalarını desteklemek, eğitim materyallerini hazırlamak, dağıtmak, gerekirse bu amaçla kurslar açmak, açtırmak, sertifikasyon programları düzenlemek,
 7. Evde sağlık hizmeti alan hastaların ve hasta yakınlarının sorunları ile ilgilenmek, bu sorunların çözümünde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmak,
 8. Evde sağlık hizmeti alan hastalarda kullanılmak üzere gerekli cihaz, demirbaş ve eğitim materyallerinin sağlanmasına destek olmak,
 9. Evde sağlık hizmeti verenlerin ve üyelerinin sosyal, psikolojik sorunları ile ilgilenmek, sosyal ekonomik haklarının geliştirilmesi için çalışmak


Tanıtımı


Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği 20.05.1960 tarihinde Aydın da kuruldu. 13.01.1969 tarih 6/11252 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernekler arasında yer almıştır. Derneğimiz 2010 yılında Genel Kurul da Evde Sağlık Hizmetler Derneği olarak isim değiştirerek faaliyetlerine devam etmiştir. 2010 yılından günümüze kadar 27 ilde resmi temsilci atamış olup halen temsilci sayımız 35 dir. Derneğimize kayıtlı 140 üyemiz bulunmaktadır.

Amacı


Evde Sağlık Hizmeti alan hastaların hizmet eğitim tıbbı cihaz gıda yardımı ve gönüllü bakıcılık gibi belirli ihtiyaçları doğrultusunda kurulan EVSAD sağlık hizmetlerinin sosyal ayağını oluşturmaktadır. Hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın sorunları ile ilgilenirken hastalarda kullanılmak üzere gerekli cihaz demirbaş ve eğitim materyallerinin sağlanmasına destek olur ayrıca evde sağlık hizmeti veren üyelerin de sosyal psikolojik sorunları ile ilgilenir onların sos yo ekonomik haklarının geliştirilmesi için çalışır. Derneğimiz 2013 yılında olağanüstü genel kurulunda alınan kararla merkezini Ankara’ya taşıyarak Evde Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD)olarak faaliyetine devam etmektedir. EVSAD 2011 yılında ilk defa 1.Uluslararası Evde Sağlık Kongresini 1500 katılımcı ile gerçekleştirerek 2010 yılında Sağlık Bakanlığımızın uygulamaya başladığı Evde Sağlık Hizmetlerinin tanıtılması, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu nu sağlamayı hedeflemiştir. Devletimizin uyguladığı Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlere vatandaşlarımızın kolay ulaşımı, anlaşılması ve uygulaması alanında ortaya çıkan ve çıkabilecek soru ve sorunları çözmeye yönelik sivil inisiyatifi temsil etmeyi ve ilgili kurum ve kuruluşlara öneri, teklif ve görüş bildirmeyi hedeflemiştir

Faaliyetleri


 1. 2011 de Antalya da 1.Uluslararası Evde Sağlık Hizmetleri Kongresi
 2. 2012 yılında Antalya da 2. Uluslar Arası Evde Sağlık Hizmetleri Kongresi 1000 kişilik sağlık çalışanı iştirak etmiştir
 3. 2013 yılında Antalya da 3.uluslararası Evde Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Kongresi düzenleyerek ülkemizde uygulanan ve sağlık, sosyal hizmetlerin kurumlar arası eş güdüm koordinasyonu hedefleyen kongrelerimizde Sağlık Bakanlığı, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Belediyeler Birliği,
 4. Çok sayıda sivil toplum örgütü ve 1000 ne yakın katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.uluslararası düzeyde katılım sağlanmıştır(www.evsad.org.tr)
 5. 2015 yılı Aralık aylarında 4.uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresini gerçekleştirdik
 6. 2011 yılında il defa Aydın da evde sağlık alanında sempozyum düzenleyerek, Sağlık Bakanlığı, ve Valiliklerin uyguladığı sosyal yardımları ve çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlamayı hedeflemiştir.

Tarih - Faaliyet


 • 3/4 Aralık 2021 1. Evde Sağlık Hizmetleri Kongresi

 • 10 Aralık 2011 Kayseri Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu

 • 10 Ocak 2011Aydın Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu

 • 1 Mart 2012İstanbul Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu

 • 14 Mayıs 2012Gaziantep Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu

 • 14-18 Mart 20122 Uluslararası Evde Sağlık Hizmetleri Kongresi

 • 23 Nisan 2012Hatay Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu

 • 8 Ocak 2013Gümüşhane Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu

 • 15 Ocak 2013Kocaeli Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu

 • 29 Ocak 2013Ankara Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu

 • 17 Mayıs 2013Tosya Evde Sağlık Hizmetleri Paneli

 • 22 Mayıs 2013Trabzon Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu

 • 29 Mayıs 2013 Antalya Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu

 • 9-14 Eylül 2013Ankara 1 Sertifikasyon Program

 • 18-22 Aralık 20133. Uluslararası Evde Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Kongresi

 • 17 Şubat 2014Nevşehir Toksikoloji Günleri

 • 05 Nisan 2014Ankara Fidan Dikme Etkinliği

 • 08 Mayıs 2014Şırnak Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu

 • 18 Haziran 2014Bartın Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu

 • 27 Haziran 20142.Gümüşhane Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu

 • 18 Ekim 2014Evde Sağlıkta Beslenmenin Önemi Sempozyumu

 • 22 Ekim 2014Osmaniye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu

 • 01 Kasım 2014Derin Bir Nefes Hasta Yakınları Ve Sağlık Çalışanları İçin

 • 08 Kasım 2014Yalova Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu

 • 22 Kasım 2014Konya Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu

 • 24 Aralık 2014Evde Sağlıkta Hasta Ve Çalışan Hakları Ve Güvenliği Sempozyumu

 • 27 Ocak 2015Palyatif Bakım Sempozyumu

 • 26/27 Şubat 2015Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Sempozyumu

 • 08/10 Nisan 2015Kardiyo Pulmoner sempozyumu ve kursu /Ankara

 • 30 Nisan 20151.Zonguldak evde sağlık ve sosyal hizmetler sempozyumu

 • 1 Haziran 2015Malatya evde sağlık ve sosyal hizmetler sempozyumu

 • 11 Haziran 2015Eskişehir evde sağlık ve sosyal hizmetler sempozyumu

 • 05 Ağustos 2015Diyarbakır evde sağlık ve sosyal hizmetler sempozyumu

 • 06 Ağustos 2015Elazığ evde sağlık ve sosyal hizmetler sempozyumu

 • 08 Eylül 2015Erzurum evde sağlık ve sosyal hizmetler sempozyumu

 • 21/23 Ekim 2015Bütünleşik sağlık hizmetleri Kongresi

 • 03/05 Aralık 20154.Uluslararası Evde Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Kongresi