İnsan Kaynakları

İş İlanı

Saha Koordinatörü
Aranılan Nitelikler

Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği ve Relief International Türkiye arasında, Mersin ilinde gerçekleştirilecek proje kapsamında istihdam edilecektir.

Nitelikler ve Sorumluluklar

1. 4 yıllık lisans bölümünden mezun olmak

2. Yöneticilik konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak

3. İngilizce ve tercihen Arapça dillerine hakim olmak

4. Merkez dâhilinde tüm servis ve operasyonların genel yönetimini sağlamak ve faydalanıcılar ve tüm çalışanlar için güvenli ve iyi bir ortam sağlamak

5. Sahada gerçekleştirilen uygulamaları planlamak, koordinasyonu sağlamak, düzenli takip etmek, performans verilerinin toplamak ve merkeze bildirmek

6. Verilerin güvenirliliğinden ve güncelliğinden emin olmak

7. Bölgede ve/veya ilde diğer STK’ları, kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimi sürdürmek ve gerektiğinde iş birliğini sağlamak

8. Tercihen saha deneyimine sahip olmak

9. Takım çalışmasına yatkın olmak

10. Microsoft Office programlarına hâkim olmak

Başvuru Tarihleri
17.09.2023 - 19. 09.2023
Başvuru Adresi
bilgi@evsad.org.tr mail adresine başvurduğunuz pozisyonu, özgeçmişinizi ve iletişim bilgilerinizi ileterek başvurabilirsiniz.

İş İlanı

Arapça Bilen Psikolog
Aranılan Nitelikler

Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği ve Relief International Türkiye arasında, Mersin ilinde gerçekleştirilecek proje kapsamında istihdam edilecektir.

Nitelikler ve Sorumluluklar

1. Üniversitelerin Psikoloji lisans bölümlerinden mezun olmak

2. Arapça ve tercihen İngilizce dillerine hakim olmak

3. Vakaların tespit, değerlendirme, planlama, uygulama, takip ve kapanış süreçlerini program rehberine uygun şekilde yönetmek

4. Depremden etkilenen topluluklarda psikolojik destek hizmetleri sunmak

5. Bireysel danışmanlık ve terapi süreçlerini yürütmekperformans verilerinin toplamak ve merkeze bildirmek

6. Psikososyal değerlendirme yapmak ve raporlamaları gerçekleştirmek

7. Kriz durumlarında acil müdahale yapmak ve gerekli yönlendirmeleri sağlamak

8. Tercihen saha deneyimine sahip olmak

9. Takım çalışmasına yatkın olmak

10. Microsoft Office programlarına hâkim olmak

Başvuru Tarihleri
17.09.2023 - 19. 09.2023
Başvuru Adresi
bilgi@evsad.org.tr mail adresine başvurduğunuz pozisyonu, özgeçmişinizi ve iletişim bilgilerinizi ileterek başvurabilirsiniz.

İş İlanı

Arapça Bilen Fizyoterapist
Aranılan Nitelikler

Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği ve Relief International Türkiye arasında, Mersin ilinde gerçekleştirilecek proje kapsamında istihdam edilecektir.

Nitelikler ve Sorumluluklar

1. Üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümlerinden mezun olmak

2. Arapça ve tercihen İngilizce dillerine hakim olmak

3. Danışanların fiziksel terapi ihtiyacını değerlendirmek, uygun terapiyi belirleyerek uygulamak ve gerekirse sağlık birimlerine yönlendirmek

4. Kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programları planlamak ve uygulamak

5. Danışanların en iyi şekilde gelişme göstermesine yardımcı olmak için seans sırasında onları motive etmek

6. Bağlı bulundukları Program Yöneticisi ve Alan Süpervizörü ile zamanında ve doğru bilgi paylaşımı sağlamak

7. Tercihen saha deneyimine sahip olmak

8. Takım çalışmasına yatkın olmak

9. Microsoft Office programlarına hâkim olmak

Başvuru Tarihleri
17.09.2023 - 19. 09.2023
Başvuru Adresi
bilgi@evsad.org.tr mail adresine başvurduğunuz pozisyonu, özgeçmişinizi ve iletişim bilgilerinizi ileterek başvurabilirsiniz.

İş İlanı

Arapça Bilen Sosyal Çalışmacı
Aranılan Nitelikler

Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği ve Relief International Türkiye arasında, Mersin ilinde gerçekleştirilecek proje kapsamında istihdam edilecektir.

Nitelikler ve Sorumluluklar

1. Lisansı veya yüksek lisansı Sosyal Bilimler alanında yapmış olmak

2. Arapça ve tercihen İngilizce dillerine hakim olmak

3. İhtiyaç sahibi danışanların aynı veya maddi destek alması için ilgili süreçlerin başlatılması ve takip edilmesi

4. Acil koruma ihtiyacı olan vakaların yöneticiye hemen bildirilmesi

5. Danışanların EVSAD dışındaki kurumlara veya aktörlere yönlendirilmesi, gerektiğinde yöneticinin bilgilendirilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması

6. Eğitim aktiviteleri, odak grup tartışmaları ve diğer katılımcı faaliyetlerin hazırlanmasına ve uygulanmasına katkıda bulunulması

7. Tercihen saha deneyimine sahip olmak

8. Takım çalışmasına yatkın olmak

9. Microsoft Office programlarına hâkim olmak

Başvuru Tarihleri
17.09.2023 - 19. 09.2023
Başvuru Adresi
bilgi@evsad.org.tr mail adresine başvurduğunuz pozisyonu, özgeçmişinizi ve iletişim bilgilerinizi ileterek başvurabilirsiniz.

İş İlanı

Veri Uzmanı
Aranılan Nitelikler

Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği ve Relief International Türkiye arasında, Mersin ilinde gerçekleştirilecek proje kapsamında istihdam edilecektir.

Nitelikler ve Sorumluluklar

1. Üniversitelerin ilgili bilimler disiplininden mezun veya bu bölümlerde yüksek lisans yapmış

2. Nitel ve nicel araştırma teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi

3. MS Office programlarını (Word, Excel, Access, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen

4. Kültürlerarası farkındalık sahibi olmak

5. İzleme, değerlendirme ve raporlama alanında en az 1 yıl deneyim sahibi, öğrenmeye istekli

6. Sahadan gelen ham verilerin işlenmesini ve elektronik ortamda hazırlayıp düzenli olarak rapor edilmesini sağlamak

7. Çalışanların sahada yapmış olduğu bakımları günü gününe Excel dosyasına işleyip takibini sağlamak ve ay sonu rapor etmek

8. Tercihen saha deneyimine sahip olmak

9. Takım çalışmasına yatkın olmak

Başvuru Tarihleri
17.09.2023 - 19. 09.2023
Başvuru Adresi
bilgi@evsad.org.tr mail adresine başvurduğunuz pozisyonu, özgeçmişinizi ve iletişim bilgilerinizi ileterek başvurabilirsiniz.

İş İlanı

Lojistik Sorumlusu
Aranılan Nitelikler

Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği ve Relief International Türkiye arasında, Mersin ilinde gerçekleştirilecek proje kapsamında istihdam edilecektir.

Nitelikler ve Sorumluluklar

1. En az ön lisans mezunu

2. Hijyen konusunda duyarlı, titiz olmak

3. Bağlı olunan ofisin idari süreçlerine destek olmak, ofisin düzenini ve işleyişini sağlar, ofis malzemelerinin teminini sağlamak

4. Çalışmaları ilgili raporları veri uzmanına teslim etmek

5. Fatura listesi, envanter, stok kontrol raporu, malzeme alım listesi raporlarını tutmak

6. Çalışma ortamının genel kontrollerini gerçekleştirmek, ofise ait alarm, havalandırma, ısıtma-soğutma vb. teknik sistemlerin çalışır olmasını sağlamak

7. Ortak kullanımda bulunan teçhizat ve demirbaşların kullanılabilir olmasını sağlamak, bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek

8. Ortak kullanım malzemelerinin (genel temizlik, kırtasiye, sarf malzeme gibi) stoklarını kontrol etmek, eksilen malzemelerin teminini sağlamak

9. Takım çalışmasına yatkın olmak

Başvuru Tarihleri
17.09.2023 - 19. 09.2023
Başvuru Adresi
bilgi@evsad.org.tr mail adresine başvurduğunuz pozisyonu, özgeçmişinizi ve iletişim bilgilerinizi ileterek başvurabilirsiniz.

İş İlanı

Şoför
Aranılan Nitelikler

Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği ve Relief International Türkiye arasında, Mersin ilinde gerçekleştirilecek proje kapsamında istihdam edilecektir.

Nitelikler ve Sorumluluklar

1. En az lise mezunu

2. Tercihen daha önce hizmet sektöründe çalışmış olmak

3. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip, aktif araç kullanabilmek

4. Merkezde sorumluluğunda bulunan hizmet araçlarını verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak

5. Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yaparak her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak

6. Araç muayene, sigorta ve bakım tarihlerini takip etmek ve bu işlemleri merkez yöneticisine bildirerek yaptırmak

7. Taşıtların yükleme ve boşaltılmasına nezaret etmek

8. Tercihen saha deneyimine sahip olmak

9. Takım çalışmasına yatkın olmak

Başvuru Tarihleri
17.09.2023 - 19. 09.2023
Başvuru Adresi
bilgi@evsad.org.tr mail adresine başvurduğunuz pozisyonu, özgeçmişinizi ve iletişim bilgilerinizi ileterek başvurabilirsiniz.

İş İlanı

Tercüman
Aranılan Nitelikler

Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği ve Relief International Türkiye arasında, Mersin ilinde gerçekleştirilecek proje kapsamında istihdam edilecektir.

Nitelikler ve Sorumluluklar

1. En az lise mezunu olmak

2. Hassas gruplarla çalışma deneyimi olmak

3. Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hakkında bilgi sahibi olmak

4. Arapça-Türkçe dil bilgisine sahip olmak

5. Bütün ekiplerle yakın iş birliği içerisinde çalışmak, görüşmeler sırasında söylenen her şeyi eksiksiz ve atlamadan Arapçadan Türkçeye ve Türkçeden Arapçaya aktarmak

6. Terimlerin ya da cümlelerin tam olarak anlaşılamaması durumunda bunların ekip üyelerine sorulması ve böylece fikirlerin doğru bir şekilde aktarılmasının sağlamak

7. Yazılı dokümanların çevirilerini yapmak (Arapça/Türkçe)

8. Takım çalışmasına yatkın olmak

Başvuru Tarihleri
17.09.2023 - 19. 09.2023
Başvuru Adresi
bilgi@evsad.org.tr mail adresine başvurduğunuz pozisyonu, özgeçmişinizi ve iletişim bilgilerinizi ileterek başvurabilirsiniz.

İş İlanı

Temizlik Görevlisi
Aranılan Nitelikler

Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği ve Relief International Türkiye arasında, Mersin ilinde gerçekleştirilecek proje kapsamında istihdam edilecektir.

Nitelikler ve Sorumluluklar

1. Büro alanlarında yerleri süpürmek, silmek ve diğer temizlik işlerini yapmak

2. Görev alanındaki tuvalet, lavabo v.b. temizliğini yapmak

3. Eksilen temizlik malzemelerinin takviyesini yapmak

4. Görev alanındaki mobilyaları, mefruşatları ve büro makinelerini çeşitli temizlik araç ve gereçleri ile temizlemek

5. Bürolardaki evrak taşıma ve dağıtım işlerini yapmak

6. Görev alanındaki çöpleri toplamak, çöp kovalarını boşaltmak

Başvuru Tarihleri
17.09.2023 - 19. 09.2023
Başvuru Adresi
bilgi@evsad.org.tr mail adresine başvurduğunuz pozisyonu, özgeçmişinizi ve iletişim bilgilerinizi ileterek başvurabilirsiniz.