İnsan Kaynakları

İş İlanı

Mali Müşavir / SMMM
Aranılan Nitelikler

T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında istihdam edilecektir.

Sorumluluklar

1. Derneğin mali ve idari işlerini yürütmek

2. Derneğe ait beyannameleri hazırlamak

3. Derneğin ödeme planını hazırlamak

4. Mizan kontrolleri yapmak ve bankaya uyumlu hale getirilme işlemleri

5. Finansal raporlama, kontrol, bütçe, vergi, BA-BS, cari mutabakatları, finansman planlama tekniklerine hakim

6. Personelin aylık maaş hesaplamalarını yapmak ve maaş bordrolarını düzenlemek

7. Personel kıdem ve ihbar yükümlülüklerinin takibini yapmak

8. Personel işe giriş ve işten çıkış işlemlerini kanun ve mevzuatlara uygun şekilde gerçekleştirmek

9. Tutanak, ihtar, savunma gibi evrakları hazırlamak

10. Personel özlük dosyalarının oluşturulması ve güncellenmesi işlemlerini yürütmek

11. Personelin günlük ve aylık puantajlarını hazırlamak

12. SGK ve İş Kurumu gibi resmi kurumlarla olan ilişkilerde yeterli olmak gerçekleştirmek

13. İş güvenliği ile yasal prosedürlerin kontrolünü ve takibini yürütmek

Aranan Nitelikler

1. SMMM Belgesine sahip olmak

2. Muhasebe programlarını kullanabilmek

Başvuru Tarihleri
01.12.2021 - 20. 12.2021
Başvuru Adresi
Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği resmi Linkedin hesabından başvuru yapılması gerekmektedir.

İş İlanı

Satın Alma Sorumlusu
Aranılan Nitelikler

T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında istihdam edilecektir. Satın alma sorumlusunun görev tanımı şunları kapsar;

1. Personel özlük dosyalarının oluşturulması ve güncellenmesi işlemlerini yürütmek,

2. Personel izinleri ile raporlarını sisteme kaydetmek ve ilgili yöneticiye raporlamak,

3. Tutanak, ihtar, savunma gibi evrakları hazırlamak,

4. Personelin aylık maaş hesaplamalarını yapmak ve maaş bordrolarını düzenlemek,

5. Personel kıdem ve ihbar yükümlülüklerinin takibini yapmak,

6. Personelin günlük ve aylık puantajlarını hazırlamak,

7. Personel işe giriş ve işten çıkış işlemlerini kanun ve mevzuatlara uygun şekilde gerçekleştirmek,

8. Projenin personel ihtiyacını belirleyerek iş ilanlarını düzenlemek,

9. İşe alım ön elemeleri ve ön görüşmelerini gerçekleştirmek,

10. SGK ve İş Kurumu gibi resmi kurumlarla olan ilişkilerde yeterli olmak gerçekleştirmek,

11. İş güvenliği ile yasal prosedürlerin kontrolünü ve takibini yürütmek.

Başvuru Tarihleri
10.11.2021 - 20. 12.2021
Başvuru Adresi
Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği resmi Linkedin hesabından başvuru yapılması gerekmektedir.

İş İlanı

İnsan Kaynakları Sorumlusu
Aranılan Nitelikler

T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında istihdam edilecektir. İnsan Kaynakları sorumlusunun görev tanımı şunları kapsar;

1. Farklı birimlerden gelen satın alma taleplerini karşılamak,

2. Kalite ve fiyata uygun satın alma yapmak,

3. Siparişlerin takibini yapmak,

4. Satın alma yapılabilecek muhtemel tedarikçileri belirlemek,

5. Kalite yönetim sistemine uygun olarak dokümantasyon hazırlamak.

Başvuru Tarihleri
10.11.2021 - 20. 12.2021
Başvuru Adresi
Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği resmi Linkedin hesabından başvuru yapılması gerekmektedir.

İş İlanı

Evde Bakım Teknikeri
Aranılan Nitelikler

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Altındağ, Ankara'da istihdam sağlanacaktır.

Başvuru için istenilen nitelik ve belgeler;

1. Üniversitelerin sağlık meslek yüksekokullarında bulunan ön lisans programlarından yaşlı, engelli ve evde bakım teknikerliği bölümlerinden mezun olmak,

2. En az 3 yıl tecrübe sahibi olmak,

3. Arapça dilinde konuşma ve yazma yetkinliğine sahip olmak. (Tercihen)

Başvuru Tarihleri
01.06.2021 - 30. 06.2021
Başvuru Adresi
Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği resmi Linkedin hesabından başvuru yapılması gerekmektedir.